+ 32 (0) 2 318 50 90

Home invasies map

In de eerste zes maanden van 2014 werden niet minder dan 226 “huisinvasies” gepleegd in België, waarvan 60% in Wallonië. Deze gewelddadige aanvallen van het huis zijn verdubbeld in vier jaar, meldt La Dernière Heure vrijdag.

Drie kenmerken

In 40% van de gevallen waren de slachtoffers ouder dan 60 jaar en in 20% waren ze thuis handelaars met grote sommen geld. De invasies van het huis worden bepaald door drie kenmerken: “In een huisinvasie, in tegenstelling tot inbraken, is er een confrontatie tussen de daders en de slachtoffers. Om twee, het gebruikte geweld onderscheidt deze feitenvluchten in huizen En drie, huisinvasies worden van tevoren systematisch voorbereid “, zegt Eddy De Raedt, afdelingscommissaris belast met misdaad tegen eigendom bij de federale politie.

Explosie van “thuisinvasies”

Het aantal inbraken en invallen in woningen is in 2009 sterk toegenomen. De federale politie maakt zich zorgen over de omvang van het fenomeen.

Het aantal “thuisinvasies” neemt toe. Wat is het? Gewapende inbrekers breken huizen in de aanwezigheid van de eigenaar in en dwingen vervolgens bankcodes of kisten af. Vorig jaar werden 316 huisaanvallen geregistreerd door de federale politie. Dat is 17,5% meer dan in 2008 en 50% meer dan in 2007 toen dit fenomeen zich voordeed.

Dood van een man in Laken

Het werd geïmporteerd door rondtrekkende bands uit Roemenië en Italië. Deze bands vallen fysiek de inwoners aan. Met toenemend geweld. Een man werd afgelopen maart gedood in dit soort aanvallen in Laken in zijn villa.

Reizende banden

De federale politie maakt zich zorgen over de omvang van het fenomeen. Over twee jaar is de situatie zo dat er bijna één thuisinvasie per dag is. Een opleving die met name verklaard kon worden door de economische en financiële crisis. In de toekomst is de federale politie van plan om zich te concentreren op jeugdige overtreders.

TV-nieuws van RTL-TVI