+ 32 (0) 2 318 50 90

Juridische

Juridische aspecten, vertrouwelijkheid

1. Privacyverklaring

Dit beleid beschrijft het beheer van onze website met betrekking tot de verwerking van activiteiten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens tijdens uw bezoek aan de volgende webpagina: www.telepolice.be

Het betreft met name alleen de inhoud van onze website en heeft geen betrekking op enige andere website die door gebruikers bezocht kan worden door te klikken op externe links die aanwezig kunnen zijn op de website. Sommige diensten of informatie aangeboden op het portaal kan worden onderworpen aan een andere privacy policy. In dergelijke gevallen wordt een afzonderlijk privacybeleid weergegeven. "U" in deze privacyverklaring betekent dat u als individu. "Wij" of "wij" in deze privacyverklaring betekent, in verband met uw persoonsgegevens, de gegevensbeheerder (zoals aangegeven in paragraaf 1,7 hieronder).

1,1. bWhat informatie verzameld?

"Persoonlijke gegevens" betekent informatie over u.

Wanneer u deze website bezoekt, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen, hetzij:

 • Direct, wanneer u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken. Als u een "subscribe"-functie van de website gebruikt, moet u mogelijk contactgegevens en informatie verstrekken over de pagina waarop u zich bevindt of de inhoud die u bekijkt; Ja
 • Indirect, door het gebruik van cookies (zoals beschreven in de details in onze cookie-beleid), gevolgd door uw gebruik van bepaalde pagina's van de site (bijvoorbeeld uw Internet Protocol adres) en/of andere technische middelen om toezicht te houden uw gebruik van de site.

We proberen niet om gevoelige gegevens te verzamelen via de website.

1,2 HOE WORDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT?

Wij kunnen de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1.  Beheer van de website;
 2. Wettelijke en/of fiscale verplichtingen te vervullen;
 3. Om u te voorzien van informatie, producten en diensten op uw verzoek, bijvoorbeeld om u in staat te stellen aankopen te doen op de site, om uw aanvraag voor een abonnement op de site en/of onze nieuwsbrief te beantwoorden en uw vragen correct te beantwoorden .
 4. Pas de inhoud die u op de website ziet aan uw specifieke behoeften aan;
 5. Om correct te reageren op uw opmerkingen en vragen;
 6. Voor alle andere doeleinden die nodig zijn om ons in staat stellen onze diensten te leveren.

Onder voorbehoud van de specificaties met betrekking tot navigatiegegevens, waarvan de overdracht automatisch is en een kenmerk is dat inherent is aan de internet communicatieprotocollen, bent u vrij om te beslissen of u uw gegevens al dan niet verstrekt Persoonlijke.

Echter, als u van plan bent te registreren op de site, abonneren op onze nieuwsbrieven, aankoop van producten die worden aangeboden in de online shop en/of toegang tot het gereserveerde gebied van de site, vul de vereiste velden van de relevante formulieren met uw Beleid. Als u uw persoonlijke gegevens niet instuurt, u deze services en functies in feite niet openen en gebruiken.

De rechtsgrondslag voor de behandeling beschreven onder de letters a en c is dan ook de voldoening van een verzoek dat u via de website heeft geformuleerd. Voor het nastreven van dergelijke doeleinden is uw toestemming niet noodzakelijk.

Wat de in de vorige letter b beschreven doelstelling betreft, is de rechtsgrondslag voor de verwerking de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke onderworpen is; Daarom is uw toestemming niet nodig om de behandeling mogelijk te maken. In sommige gevallen, tijdens uw ervaring op onze website, kunnen wij vragen om uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor marketingdoeleinden.

In alle gevallen, wanneer uw toestemming wordt gegeven voor deze doeleinden, zult u altijd het recht hebben om te allen tijde uw toestemming of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken om gebruikers en/of voor doeleinden te kunnen profileren Marketing.

1,3 WORDEN COOKIES GEBRUIKT OP HET PORTAAL?

Cookies zijn informatie die door een webserver naar de computer van een gebruiker wordt verzonden en die daar is opgeslagen. Om te weten welke cookies op deze website worden gebruikt, verwijzen wij u naar het hoofdstuk telepolice en cookies.

Als u het gebruik van een cookie wilt weigeren, corrigeer dan de instellingen van elk van de Internet browsers die u apart gebruikt (in dit verband u details vinden over hoe u deze actie op de website van uw browser) of wijzig uw instellingen op de volgende website: www.youronlinechoices.com. In dit geval, zich ervan bewust dat web browsen en het genot van de inhoud van deze website kan worden aangetast.

1,4 HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

Op elk moment, op voorwaarde dat het toepasselijke recht in het licht van de specifieke omstandigheden van toepassing is, hebt u het recht ons te vragen om toegang te krijgen tot uw door ons verzamelde persoonlijke gegevens, om zich te verzetten tegen of de verwerking te beperken, om uw persoonlijke gegevens, gegevens portabiliteit en dossier een klacht te wissen. Met name met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht om een kopie van de informatie die wij over u hebben te vragen;
 • U verzoeken om de actualisering, correctie en integratie van de gegevens, alsmede om te verzetten, om legitieme redenen, de verwerking, geheel of gedeeltelijk, van uw persoonlijke gegevens, zelfs indien dit relevant is voor de doeleinden van de collectie;
 • Onder bepaalde omstandigheden, u verzoeken dat de gegevens die wij over u worden gewist uit onze administratie;
 • U hebt het recht om de gegevens die wij u aan een andere organisatie overdragen, over te dragen;
 • In het geval dat wij uw aanvraag weigeren onder de toegangsrechten, zullen wij u voorzien van een reden waarom. Indien u een klacht wilt indienen over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking, of hoe uw klacht is verwerkt, hebt u het recht een klacht rechtstreeks bij de toezichthoudende autoriteit in te .

Voor verdere informatie over de verwerkingsactiviteiten van de gegevensbeheerder en/of de uitoefening van uw rechten, u contact opnemen met de gegevensbeheerder op het e-mail adres rgpd_feedback (at) telepolice.eu.

Bovendien, met name met betrekking tot uw recht om de toestemming gegeven aan het gebruik van persoonsgegevens voor de levering van commerciële en promotionele materiaal per e-mail, u ook klikken op de link uitschrijven beschikbaar in de voettekst van een commerciële communicatie verzonden.

1,5 WORDEN PERSOONSGEGEVENS NAAR EEN ANDER LAND OVERGEBRACHT EN WORDEN PERSOONSGEGEVENS AAN ANDERE ENTITEITEN VERSTREKT?

De site bevindt zich op een server in Europa.

Voor de in punt 1,2 genoemde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan andere rechtspersonen binnen de telepolitie groep in landen binnen en/of buiten de Europese Unie.

Bovendien zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt door derden die behoren tot de volgende categorieën:

 1. a. derden die diensten verlenen voor het beheer van het computersysteem;
 2. b derden die juridische, boekhoudkundige en adviesdiensten aanbieden;
 3. (c) wetshandhavings-of regelgevende instanties of geautoriseerde derde partijen;

Derde partijen die tot de hierboven vermelde categorieën behoren, zijn in overeenstemming met artikel 28 specifiek aangewezen als gegevens controleurs of kunnen optreden als gegevensbeheerder. De overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie, wanneer de besluiten van de Europese Commissie over geschiktheid niet aanwezig zijn, is onderworpen aan de vaststelling van passende waarborgen, in overeenstemming met de eisen van de GDPR.

1,6 WAT IS DE GEDACHTE VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN BEWAARD?

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring. In het bijzonder, als u een geregistreerde gebruiker bent, zullen uw persoonlijke gegevens worden gewist binnen een paar weken na uw vertrek/afmelden, zolang er geen problemen met betrekking tot de diensten die wij hebben geleverd aan u zijn in afwachting van tijd van uw vertrek. Als u artikelen via de website koopt, worden de gegevens die wij verzamelen om aan uw verzoek te voldoen, gedurende 12 jaar opgeslagen vanaf de datum van de desbetreffende aankooporder, zolang er op dat moment geen vragen met betrekking tot deze aankoop in behandeling zijn. Als niet-geregistreerde gebruiker, uw persoonsgegevens verwerkt met het oog op het verstrekken van u de diensten die u hebt aangevraagd zal alleen worden opgeslagen tijdens de periode strikt noodzakelijk is om uw verzoek te voldoen, die vervolgens wordt geschrapt. Zoals voor "log data" bestaat uit de volgende informatie:

 • Het Internet Protocol-adres (IP-adres) dat uw apparaat momenteel gebruikt
 • Naam en adres van de website of bestands oproepen
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Type browser en versie die u gebruikt om de website te bezoeken
 • Besturingssysteem van uw apparaat
 • Type apparaat dat wordt gebruikt en het MAC-adres
 • Referrer-URL (pagina eerder bezocht),

Het wordt automatisch gewist onmiddellijk na verwerking. We behouden ons echter het recht voor om logboekgegevens langer op te slaan, als er feiten zijn die suggereren dat computer misdaden worden gepleegd tegen de website.

1,7 WIE IS DE DATA CONTROLLER?

TÉLÉPOLICE BV, met hoofdkantoor in de logistieke MANAGEMENT distributie Chaussée de Namur 60-1400 Nijvel Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens ("data controller").

2. TELEPOLICE EN KOEKJES

De websites van onze websites gebruiken cookies om uw online ervaring te verbeteren. Met dit beleid verstrekt de gegevensbeheerder de volgende informatie over het gebruik van cookies op haar website

2,1 wat is een cookie?

Wanneer u een website bezoekt, kan het opslaan of ophalen van informatie over uw browser, vooral in de vorm van cookies. Een cookie is een bestand dat gegevens bevat (een reeks letters en cijfers); Dit bestand wordt verzonden vanaf een webserver naar een webbrowser wanneer u een website bezoekt en vervolgens wordt ondersteund door de browser. De desbetreffende id wordt vervolgens opnieuw verzonden telkens wanneer de browser een pagina van de server aanvraagt. De informatie die door de koekjes wordt teruggewonnen kan over u, uw voorkeur, uw apparaat zijn of gebruikt om de plaats in werking te stellen zoals u verwacht. Cookies bevatten meestal geen persoonlijk identificeerbare informatie, maar ze kunnen u voorzien van een meer gepersonaliseerde en plezierige web-ervaring. Het is echter mogelijk dat we de persoonlijke gegevens die we over u hebben opgenomen, kunnen koppelen aan de informatie die is opgeslagen in de cookies, en deze koppelen aan de ontvangen informatie. U meer informatie vinden over het gebruik van cookies op websites op www.allaboutcookies.org

2,2 verschillende soorten cookies

Cookies kunnen worden geïnstalleerd door de exploitant van de website bezocht door de gebruiker "First party cookies" of door andere websites "Third party cookies":

 • First-party cookies-deze bestanden worden gedefinieerd door de web server van onze website en hebben hetzelfde domein.
 • Cookies van derden: wanneer u onze website gebruikt, kunnen cookies van externe leveranciers naar u worden verzonden. Als u een website bezoekt met ingesloten inhoud, zoals YouTube-Video's, kunnen deze websites u cookies sturen. De gegevensbeheerder controleert niet de instellingen van deze cookies. Wij raden u aan om meer informatie over deze cookies te vragen op de websites van deze externe leveranciers, en de bijbehorende opties te vinden om ze te beheren. Er zijn cookies die permanent kunnen worden opgeslagen in het apparaat van de gebruiker tot hun vervaldatum of schrapping door de gebruiker ("persistent cookies") of cookies automatisch geëlimineerd elke keer dat de browsesessie van de site eindigt of wanneer de browser is gesloten. ").
 • Session cookies-dit zijn tijdelijke bestanden die alleen worden geactiveerd wanneer u onze site bezoekt. Normaal, schrapt uw browser deze koekjes zodra u hen sluit.
 • Persistent cookies: deze bestanden zijn ook actief na afloop van de browsersessie. Als voorbeeld, wanneer u zich aanmeldt op een website en kom dan terug om het opnieuw te bezoeken, heeft de website geleerd wie je bent en geeft aangepaste inhoud. Dergelijk gedrag wordt mogelijk gemaakt door persistente cookies.

Zoals u zien, cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden, om de goede werking van de website te waarborgen en om een betere en efficiënter browsen ervaring te bieden. Gelieve hier hieronder meer details over de soorten cookies die we kunnen gebruiken op onze website.

 I) technische cookies:

Technische cookies zijn die waarmee de website goed functioneert en uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van de overdracht van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk, voor zover dit strikt de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij die uitdrukkelijk door de overeenkomstsluitende partij of de gebruiker wordt verzocht deze dienst te verrichten. Deze cookies zijn nodig om de site goed te kunnen werken. Ze worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden normaliter rechtstreeks door de eigenaar of exploitant van de site geïnstalleerd. Uw voorafgaande toestemming is niet nodig voor het gebruik van deze cookies. Technische cookies kunnen worden onderverdeeld in:

 • Browsen en session cookies: deze cookies zorgen voor regelmatige browsen en het gebruik van de site (bijvoorbeeld door het toestaan van een aankoop of toegang tot beperkte gebieden);
 • Analytische cookies: met deze cookies kunnen websitebeheerders anoniem controleren hoe bezoekers hun Webpagina's gebruiken voor statistische bemonsterings doeleinden, zodat ze de werking van de site kunnen optimaliseren en een beste browsen ervaring. Analytische cookies worden gelijkgesteld met technische cookies, voor zover deze rechtstreeks door de website exploitant worden gebruikt om geaggregeerde informatie over het aantal bezoekers en het gebruik van de website te verzamelen;
 • Functionele cookies: deze cookies kunnen de gebruiker om te navigeren volgens bepaalde vooraf vastgestelde criteria (bijvoorbeeld de taal, de producten geselecteerd voor de aankoop) om de aangeboden dienst te verbeteren. Als voorbeeld, ze laten een website om te begrijpen wie je bent elke keer dat u toegang tot haar pagina's, zodat u niet hoeft om uw login-gegevens in te voeren elke keer.
(II) profilering van cookies:

Profilering cookies zijn bedoeld om gebruikersprofielen te maken en worden gebruikt voor het verzenden van reclame-berichten online in overeenstemming met de voorkeuren weergegeven door de gebruiker tijdens de navigatie. Deze cookies, hetzij van de gegevensbeheerder of van derden, zijn nauwkeurig geselecteerd en geverifieerd en worden gebruikt om ervoor te zorgen dat marketing berichten ontvangen via de site of andere websites die worden gebruikt door de gegevensbeheerder te zenden zijn reclameberichten beantwoorden aan die van de bezoeker. Voorkeuren. Uw voorafgaande toestemming is nodig voor het gebruik van deze cookies.

2,3 Hoe gebruikt de website voor gegevensverwerking cookies?

Wij gebruiken de informatie die wij verkrijgen bij uw gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

 • De website beheren
 • Uw computer herkennen wanneer u onze website bezoekt;
 • Verbetering van de bruikbaarheid van de website;
 • Analyseren hoe de website wordt gebruikt
 • Om fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te vergroten;
 • Personaliseer onze website voor u (door gerichte nieuws te verstrekken dat u zou kunnen interesseren);
 • Om het pad dat u lenen op onze website, die het mogelijk maakt om bepaalde functies te gebruiken (voorbeelden: toevoegen/verwijderen van producten in de mand, finaliseren van een aankoop bij de kassa) te volgen.
 • Wanneer u bijvoorbeeld artikelen aan uw bestelformulier toevoegt, maar besluit om geen aankopen te doen tijdens uw bezoek, nemen we het referentienummer van de inkooporder op in een cookie om de bruikbaarheid te verbeteren. kan herinneren aan het formulier bij uw volgende bezoek.
2,4 cookie-instellingen is het veilig om cookies in te schakelen?

Ja. Cookies zijn slechts korte data snaren die niet kunnen uitvoeren van een operatie op hun eigen. Cookies mogen niet worden gebruikt om andere gegevens van de harde schijf te herstellen, computervirussen te verzenden of e-mailadressen te identificeren en te gebruiken. De beheerder van de gegevens adviseert dat u webbrowsers toestaat om koekjes van onze website te ontvangen. Hoe pas ik mijn instellingen voor cookies aan? U uw browser instellen om het gebruik van cookies te weigeren. Maar merk op dat als u dit doet, sommige eigenschappen van onze website niet meer beschikbaar zullen zijn, die uw het doorbladeren ervaring zullen verergeren. Als u het gebruik van een cookie wilt weigeren, corrigeer dan de instellingen van elk van de Internet browsers die u apart gebruikt (in dit verband u details vinden over hoe u deze actie op de website van uw browser) of wijzig uw instellingen op de volgende website: www.youronlinechoices.com. Hieronder vindt u meer informatie over het beheren van uw cookievoorkeuren.

a) een banner

Wanneer u de website voor de eerste keer toegang, ongeacht welke pagina je landde op, een banner met een vereenvoudigde en gemakkelijk te begrijpen privacyverklaring wordt weergegeven. Door op "Ik accepteer" te klikken accepteer je het gebruik van cookies. U cookievoorkeuren bewerken en beheren via deze website en uw browserinstellingen configureren.

 b) Navigators: 

Als u cookies die zijn ontvangen van een website wilt blokkeren of verwijderen, u dit doen door de browserinstellingen te wijzigen met de specifieke functie. Hieronder vindt u links naar de volgende browser instructies:

 • Internet Explorer-http://Windows.Microsoft.com/fr-FR/Windows-Vista/block-or-Allow-cookies
 • Chroom-https://support.Google.com/Chrome/answer/95647
 • Firefox-https://support.mozilla.org/fr/KB/Enable-and-Disable-Cookies-website-Preferences
 • Opera-http://www.Opera.com/Help/tutorials/Security/Privacy/
 • Safari-https://support.apple.com/kb/PH17191? locale = fr_FR

We herinneren eraan dat het uitschakelen van alle cookies, met inbegrip van navigatie en functionaliteit cookies, kan problemen veroorzaken met het browsen op de site. Als u ervoor kiest om alle cookies te blokkeren, vindt u hieronder enkele voorbeelden van de behandeling die u kan nodig zijn om te volgen:

 • In Internet Explorer u alle cookies blokkeren, door te klikken op extra, Internet-opties, privacy, gebruik dan de cursor te selecteren Block alle cookies;
 • In Mozilla Firefox, u alle cookies blokkeren door te klikken op tools, dan opties, en uitschakelen Accepteer cookies van sites in de privacy sectie.

Houd er echter rekening mee dat het blokkeren van alle cookies een negatief effect heeft op de bruikbaarheid van vele websites. Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen, moet u mogelijk de volgende stappen volgen:

 • Als u gebruik maakt van Internet Explorer, moet u handmatig verwijderen van de cookie-bestanden (u vindt de instructies voor deze op http://support.microsoft.com/kb/278835;
 • Als u Mozilla Firefox gebruikt en cookies wilt verwijderen, moet u eerst controleren of cookies worden verwijderd wanneer u de optie ' Privégegevens verwijderen ' gebruikt (u deze instelling wijzigen door te klikken op ' extra ', ' Opties ", instellingen" en "privacy") en klik op "Wis uw recente geschiedenis" in het "tools" menu.

Aan de andere kant, om cookies mogelijk te maken, de onderstaande instructies, die van toepassing zijn op uw browser, kan u helpen: Microsoft Internet Explorer:

 • Selecteer ' Internet-opties ' in het menu ' extra '.
 • Klik op het tabblad ' Privacy '.
 • Onder "Settings", klik op de "standaard" knop (of verplaats de cursor handmatig naar "medium").
 • Klik op OK.

Mozilla Firefox:

 • Ga naar het menu ' extra '.
 • Selecteer de opties ".
 • Selecteer het icoon "privacy".
 • Klik in het vak waarmee websites cookies kunnen gebruiken (onder "aangepaste instellingen voorgeschiedenis gebruiken").
 • Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

Google Chrome

 • Selecteer in het menu aanpassen en besturing de optie instellingen.
 • In de "Advanced Settings" (privacy, content Settings), vindt u de "cookies" sectie.
 • Om het gebruik van cookies te machtigen, moet u de optie "lokale gegevens instelling toestaan" (of "alle cookies inschakelen") selecteren.
 • Klik op OK

Safari

 • Selecteer Safari > instellingen en klik vervolgens op privacy.
 • Geef in het veld ' cookies blokkeren ' aan of en wanneer Safari cookies van websites moet accepteren.
2,5 andere websites

Wij raden u aan de privacy en cookiesbeleid van de websites waartoe u toegang via de links vinden op de website te lezen. Wij herinneren eraan dat uw cookie voorkeursinstellingen op deze site niet zullen worden opgenomen op websites van andere bedrijven.

2,6 bekendmaking en verspreiding

De gegevens die door middel van cookies worden verkregen, worden verwerkt door de medewerkers en bijdragers van de voor dit doel uitdrukkelijk aangewezen als geautoriseerde persoon. Bovendien kunnen deze gegevens worden verwerkt door derden die namens ons technische en organisatorische taken uitvoeren (bijv. web service providers). Deze bedrijven worden aangeduid als gegevens verwerkende bedrijven. Gegevens verkregen via cookies kunnen in het buitenland worden overgedragen, maar zullen op geen enkele wijze worden verspreid aan onbekende personen.

2,7 en uw rechten?

U heeft het recht om ons te allen tijde te vragen om informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, toegang, actualisering of schrapping van uw gegevens, alsmede om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en/of om een klacht in te vullen voor de autoriteit toezichthoudende autoriteit, zoals het best wordt verwacht in de privacyverklaring van deze website. Om uw rechten uit te oefenen, u contact opnemen met de gegevensbeheerder op het e-mail adres:

2,8 data controller

Télépolice, wiens statutaire zetel is logistiek MANAGEMENT DISTRIBUTION SPRL Chaussée de Namur 60-1400 Nijvel Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

4,1 GEGEVENSVERWERKING EN GEGEVENS BESCHERMINGS AGENT

Télépolice, wiens statutaire zetel is logistiek MANAGEMENT DISTRIBUTION SPRL Chaussée de Namur 60-1400 Nijvel België, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens ("data controller"). U contact opnemen met de gegevensbeheerder op het e-mail adres rgpd_feedback (AT) telepolice.eu of per e-mail naar het geregistreerde adres.

4,2 DEFINITIE VAN PERSOONSGEGEVENS EN INFORMATIE BETREFFENDE VERWERKINGSACTIVITEITEN

Volgens de RGPD worden persoonsgegevens als volgt gedefinieerd: "alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online Identifier of een of verschillende specifieke fysische, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale factoren van die natuurlijke persoon "(" gegevens "). Wij verzamelen uw gegevens, zodat wij uw bestellingen kunnen verwerken, u de benodigde goederen of diensten kan leveren, de levering beheren, facturen moeten afgeven en betalingen moeten verrichten en alle activiteiten met betrekking tot het beheer van de relatie contract met u, met inbegrip van Customer serviceactiviteiten. Dit zijn met name de verwerking van activiteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek actie te ondernemen voorafgaand aan de sluiting van een contract, alsmede om u te voorzien van extra diensten die u mogelijk nodig, zoals Customer Care Services. De verzamelde gegevens zullen ook worden verwerkt om te voldoen aan de wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, zoals bijvoorbeeld de fiscale verplichtingen die van toepassing zijn op het contract dat u hebt gesloten. De gegevensbeheerder kan uw gegevens ook verwerken om u marketing communicatie en advertenties te sturen om rechtstreeks de eigen producten en diensten te promoten, vergelijkbaar met die u al hebt besteld of gekocht . Daarbij zal de telepolice-groep in overeenstemming met de RGPD handelen om haar rechtmatige belang na te streven. In ieder geval heeft u het recht om te weigeren om dergelijke communicatie te ontvangen op elk gewenst moment door. Bovendien, op uw uitdrukkelijke verzoek, kan de gegevensbeheerder uw gegevens verwerken om u te sturen marketing e-mails en advertenties, bieden u speciale promoties en u op de hoogte van nieuwe producten/diensten beschikbaar en/of producten/diensten aangeboden door handelspartners en/of andere juridische entiteiten van de groep. U de gegeven toestemming in verwijzing naar elk van de hierboven vermelde doelstellingen op elk ogenblik terugtrekken door de gegevens controleur te contacteren bij de volgende contacten rgpd_feedback (bij) telepolice.eu. Voor deze doeleinden kunnen we gegevens verwerken die behoren tot de volgende categorieën:

 • voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer;
 • gebied van het gebruik van producten, rol van de werkgelegenheid;
 • de IBAN-code;
 • de transacties die u hebt gemaakt, de aankopen die u hebt gemaakt met ons.

In ieder geval, we zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat de informatie die wij verzamelen en gebruiken geschikt is voor deze doeleinden en vormt geen invasie van uw privacy. Volgens art. 13, RGPD, in de volgende tabel, vatten we de doelstellingen van de verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren, de verplichte of vrijwillige aard van het verzoek om uw gegevens en de gevolgen in het geval van het niet verstrekken van dergelijke gegevens, de rechtsgrondslag voor verwerking en de periode waarin uw gegevens zullen worden opgeslagen.  

Naam.Doelstellingen van de behandelings activiteitVerplicht of vrijwillig karakter van het verzoek om verstrekking van persoonsgegevensGevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevensRechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevensHoudbaarheid
1Verbintenis en administratie van de opdrachtgever (beheer van de contractuele relatie, verwerving van de klant, orderverwerking, levering en transport, uitgifte van de factuur, incasso, dienst na verkoop en technische dienst)VerplichtHet is niet mogelijk om u te voorzien van de vereiste dienst of goederenUitvoering van het contract11 jaar na het einde van het contract
2Juridische realisatieVerplichtHet is niet mogelijk om u te voorzien van de vereiste dienst of goederenWettelijke verplichting11 jaar na het einde van het contract
3Direct marketingVrijwilligeHet zal niet mogelijk zijn om u te voorzien van onze speciale aanbiedingen of nieuwe producten/dienstenRechtmatig belang24 maanden na beëindiging van het contract, behalve in geval van
4Het verzenden van marketing communicatie (over nieuwe producten en technologieën die worden aangeboden door de rechtspersonen die behoren tot de Telempolice groep of door commerciële partners)VrijwilligeHet zal niet mogelijk zijn om u te voorzien van onze speciale aanbiedingen of nieuwe producten/dienstenUw uitdrukkelijke toestemming24 maanden na beëindiging van de overeenkomst, behalve in geval van intrekking van de toestemming
5Analyse van persoonlijke voorkeuren om speciale gepersonaliseerde promotie aanbiedingen te verzendenVrijwilligeHet zal niet mogelijk zijn om u te voorzien van gepersonaliseerde aanbiedingen of dienstenUw uitdrukkelijke toestemming12 maanden na het einde van het contract, behalve in geval van intrekking van de toestemming
6Openbaarmaking van uw gegevens aan derden voor marketingdoeleindenVrijwilligeHet zal niet mogelijk zijn voor derden om u te voorzien van advertenties en promotiesUw uitdrukkelijke toestemmingTot beëindiging van het contract/intrekking van de toestemming

4,3 OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS AAN EU-EN NIET-EU-GEGEVENS VERWERKERS

Om de in punt 4,2 genoemde doelstellingen te verwezenlijken, kan de verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden in de Europese Unie, die behoren tot de volgende categorieën:

 1. Autoriteiten en toezichthoudende instanties
 2. Derden die namens de voor de verwerking verantwoordelijke verantwoordelijk zijn voor de fiscale en administratieve functies;
 3. Derde partijen die IT-diensten aanbieden voor informatiesystemen voor gegevensverwerking en IT-infrastructuur;
 4. Derde partijen die diensten leveren in verband met de levering/levering van het vereiste product of de gevraagde dienst;
 5. Andere juridische entiteiten van de telepolitie groep binnen de Europese Unie.

De hierboven genoemde derden zijn specifiek aangewezen als "gegevensverwerkers" door de voor de verwerking verantwoordelijke of kunnen optreden als gegevens controleurs. In het bijzonder kunnen uw gegevens worden bekendgemaakt aan andere rechtspersonen van Télépolice Group die belast zijn met het beheer en/of de uitvoering van het contract dat u hebt aangegaan, de uitgifte van facturen en het innen van betalingen, en/of derden die producten/diensten die u besteld hebt. Uw gegevens kunnen ook worden bekendgemaakt aan derden, indien deze openbaarmaking vereist is door wetten en/of overheidsinstanties. Bovendien kunnen uw gegevens worden overgedragen aan Télépolice IT Services AG in Zwitserland, in hun kwaliteit van de aangewezen gegevensverwerker om de diensten en de IT-behoeften ten behoeve van de gegevensbeheerder te beheren. Deze overdrachten zijn veilig in overeenstemming met het besluit van de Europese Commissie inzake toereikendheid. 518 van 26 juli 2000. U de volledige lijst vinden van rechtspersonen die behoren tot de voornoemde categorieën waarop uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt door contact op te nemen met de gegevensbeheerder op de volgende adressen: rgpd_feedback (AT) telepolice.eu. Ten slotte worden uw gegevens verwerkt door de medewerkers van de gegevensbeheerder die hiertoe specifiek zijn gemachtigd.

4,4 UW RECHTEN ALS EEN BETROKKENE

Op elk moment, terwijl wij in het bezit zijn of verwerking van uw gegevens, u, als de belanghebbende, hebben de volgende rechten:

 • Recht om toestemming (en) in te trekken-te allen tijde heeft u het recht om de eerder gegeven toestemming (en) in te trekken met betrekking tot elk van de hierboven genoemde behandel activiteiten;
 • Recht van toegang-u hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u houden;
 • Recht van rectificatie-u hebt het recht om de gegevens te verbeteren die wij over u hebben die onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht om te wissen-in bepaalde omstandigheden u verzoeken dat de gegevens die wij over u worden gewist uit onze archieven;
 • Recht op beperking van de behandeling-wanneer bepaalde voorwaarden van toepassing zijn op het recht om de behandeling te beperken;
 • Portabiliteit recht-u hebt het recht om de gegevens die wij u aan een andere organisatie overdragen, over te dragen;
 • Recht van bezwaar-u heeft het recht zich te verzetten tegen de behandeling;
 • Recht om een klacht in te dienen: in het geval dat de gegevensbeheerder uw verzoek weigert onder de toegangsrechten, zullen wij u voorzien van een reden waarom. U hebt het recht om te klagen zoals beschreven in paragraaf 4,5 hieronder.

U contact opnemen met de gegevensbeheerder op het e-mail adres rgpd_feedback (AT) telepolice.eu of per e-mail naar het geregistreerde adres.

4,5 KLACHTEN

Indien u een klacht wilt indienen over hoe uw gegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder of hoe uw klacht is verwerkt, hebt u het recht om rechtstreeks te klagen bij de toezichthoudende autoriteit, bedoeld in punt 4,1.

4,6 Toestemming

  [of soortgelijke] [Geef aan hoe de betrokken persoon zich kan terugtrekken]  

  

 •  
 •