+ 32 (0) 2 318 50 90

D.E.C.R

D.E.C.R

Le DECR est une centrale radio autonome. Il se caractérise par sa simplicité de mise en œuvre et vient compléter l’Audiobel dans la mesure qu’il se raccorde simplement à une prise de courant et il vous reliera sur les serveurs Egale ® dans une forme de point to point.

Description

Digital Enhanced Cordless Register

Le DECR est une centrale radio autonome. Il se caractérise par sa simplicité de mise en œuvre et vient compléter l’Audiobel dans la mesure qu’il se raccorde simplement à une prise de courant et il vous reliera sur les serveurs Egale ® dans une forme de point to point.

Le DECR permet de recevoir des périphériques radio comme des télécommandes de type SOS ou des points fixes qui lance un appel agression en direct et ce depuis n’importe quel DECR constituant votre réseau d’antenne de sécurité. Le DECR offre de pouvoir ainsi être multiplié en fonction de la zone à couvrir avec votre réseau WIFI.

Il est idéal pour des petites ou grandes infrastructures. Il s’adapte à votre besoin de sécurité qui d’un point de vue fonctionnel n’est pas en reste puisque dans certaines conditions de configuration, les tentatives de sabotage radio sont détectées par le serveur de gestion.

Le DECR est un système point à point tel que l’on retrouve dans des risques importants. Il est utilisé par le système Télépolice Vision ®. On retrouve le DECR dans le système Live Guarding comme point de notification à l’activation de la vidéo protection par le centre de gardiennage. Mais également dans certaines configurations comme lien d’activation des caméras Télépolice Vision ® et Live Guarding ® pour l’enregistrement vidéo.

 D.E.C.R

De D.E.C.R is een autonoom radiostation.

Het wordt gekenmerkt door de eenvoud van implementatie en vormt een aanvulling op de Audiobel ™, omdat deze eenvoudigweg op een stopcontact wordt aangesloten en u op een point-to-point manier verbinding met Egale ® -servers maakt.

Description

Digital Enhanced Cordless Register

De D.E.C.R is een autonoom radiostation. Het wordt gekenmerkt door de eenvoud van implementatie en vormt een aanvulling op de Audiobel ™, omdat deze eenvoudigweg op een stopcontact wordt aangesloten en u op een point-to-point manier met Egale ® servers kunt verbinden.

De DECR kan radioapparaten bijvoorbeeld afstandsbedieningen of SOS type vaste punten die een directe aanval lanceert en aanroepen vanuit een bestanddeel DECR uw security antenne-netwerk. De DECR aanbiedingen kunnen dus worden vermenigvuldigd, afhankelijk van het gebied te bedekken met uw WiFi-netwerk.

Het is ideaal voor kleine of grote infrastructuren. Het past zich aan uw behoefte aan beveiliging aan die vanuit een functioneel oogpunt niet wordt achtergelaten, omdat onder bepaalde configuratieomstandigheden pogingen tot sabotage door de beheerserver worden gedetecteerd.

De DECR is een punt-naar-puntsysteem dat zich in significante risico’s bevindt. Het wordt gebruikt door het Télépolice Vision ® systeem. Het wordt gevonden in de DECR Live-bewakingssysteem als een punt van kennisgeving aan de activering van de video bescherming door het bewaken van het centrum. Maar ook in sommige configuraties camera activatie link Télépolice Vision ® en live bewaken ® voor video-opname.