+ 32 (0) 2 318 50 90

2009: telePOLICe Sint-Jans-Molenbeek

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek

Gemeenschappelijke verordeningen betreffende de toekenning van premies voor de aankoop of installatie van een systeem van preventie en bescherming van bedrijven tegen de Risico's van agressie en diefstal.

  • Artikel 1:

Binnen de grenzen van de kredieten van de gemeentelijke begroting en binnen de grenzen van deze verordening kan het College van Bourgmestre en wethouders een premie toekennen voor de aankoop of installatie van een systeem ter voorkoming en bescherming van ondernemingen tegen Risico's van agressie en diefstal. "Premie": de terugbetaling door de gemeente van 25% van de kosten die zijn gevorderd voor de aankoop of installatie van de beschermingswijze van de winkels tegen de Risico's van agressie, met een maximum van €125,00 per handel. "Handel" betekent apotheken, juweliers en boekhandels gelegen op het grondgebied van de gemeente. "Handelaar": het bedrijf of de onafhankelijke met het beheer van de handel.

  • Artikel 2:

Het systeem van bescherming tegen het risico van agressie is verplicht een systeem goedgekeurd door de federale overheidsdienst interne, in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de installatie, het onderhoud en het gebruik van de systemen alarm en alarm Center Management.

  • Artikel 3:

Een premie kan slechts worden toegekend na de invoering van het daartoe behorende formulier, waaraan alle daarin vermelde documenten zullen worden gehecht, en met name:

  • een origineel of een fotokopie van de geregistreerde aankoop-of installatie factuur waarmee de gemaakte kosten zijn bewezen;
  • Indien de factuur niet wordt betaald, een kopie van het bewijs van betaling,
  • een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart van de aanvrager of voor elektronische identiteitskaarten: een papieren kopie van de informatie op de chip.
  • Artikel 4:

De gemeentelijke administratie voert een administratieve controle uit, met inbegrip van een controle van de bewijsstukken en de geldigheid ervan in de loop der tijd. Het behoudt zich tevens het recht voor om een technische controleur ter plaatse te sturen om na te gaan of de getroffen veiligheidsmaatregelen, die het voorwerp zijn van de premieaanvraag, daadwerkelijk aanwezig zijn en zodanig zijn geplaatst dat zij het effect inbraak op de gehele betrokken handel.

  • Artikel 5:

De premie toegekend op basis van onjuiste informatie zal worden teruggevorderd, ongeacht mogelijke rechtszaken.