+ 32 (0) 2 318 50 90

Beelden van verdachten rechtstreeks gestuurd naar politie auto’s door de telepolice Vision System

Technologie helpt steeds vaker lettertypen. innovaties zijn talrijk!

De afgelopen jaren was technologie een belangrijke bondgenoot voor het Belgische beleid. Bewakingscamera’s zijn zonder twijfel het beste voorbeeld. Het Verenigd Koninkrijk is het meest bekeken cameraland in Europa met meer dan 4 miljoen camera’s! Londen staat bekend als de stad waar videobewaking (zowel openbaar als privé) het belangrijkst is. Er zou een camera zijn voor veertien mensen! In Parijs is dit jaar een groot project gepland: de installatie van 1.302 video-beveiligingscamera’s. België betekent zeker niet. De SCNB heeft meer dan 2000 bewakingscamera’s geïnstalleerd in de stations van het land. Volgens de laatste statistieken die in augustus 2010 zijn vrijgegeven, is het aantal bewakingscamera’s dat is gerapporteerd de laatste tijd sterk gestegen. Momenteel zijn in België (dat strikte wetgeving op dit gebied heeft) ongeveer 14.000 locaties uitgerust met bewakingscamera’s.

Slimme camera’s die reageren op een geluid!

De rol van de camera’s is preventief en repressief. Maar een politiezone besloot dat het nut ervan verder kon worden uitgebreid. Altijd op zoek naar innovaties, en vaak pionierend, installeert de North Zone (Schaarbeek, Evere / Sint-Joost) 127 nieuwe extra camera’s op zijn grondgebied. Slimme camera’s die reageren op de situatie. En alles is denkbaar … Ze kunnen worden getriggerd op een eenvoudig geluid: een kreet, een shot bijvoorbeeld. Ze kunnen ook worden geactiveerd op een eenvoudige, ongerijmde beweging. Als een auto die in de tegenovergestelde richting van het verkeer rijdt. Ze kunnen ook kentekenplaten lezen, graffiti detecteren … Kortom, alles is mogelijk!

Van de drone tot de Segway …

Steeds op zoek naar een voortrekkersrol bij de vooruitgang van de politie, blijft de Noord-zone constant innoveren. We zijn hen de voerauto schuldig maar ook de drone, een soort onbemande minihelikopter uitgerust met een stuurbare camera. Voorlopig draait het apparaat niet, maar het zal snel zijn. Het gebied was ook de eerste die de Segway gebruikte. Het is een gyroporteur met twee wielen, een handvat en een platform. Hierop geïnstalleerd, beweegt de politieagent de machine naar voren eenvoudig door de hendel naar voren te kantelen. Om te remmen, leun je je lichaam naar achteren, terwijl je het handvat naar je toe trekt. Draai de hendel naar links of naar rechts om te draaien. Sindsdien is de machine overgenomen door andere Belgische politiezones, in het bijzonder Ans / Saint-Nicolas.

Glimlach dat je gefilmd bent

Nadat het Télépolice Vision-systeem is goedgekeurd (waarmee een handelaar onmiddellijk kan worden verbonden met het politiebureau), zoals veel andere politiezones, wilde de Noord-Zone nog een stap verder gaan. Binnenkort zal de technologie echt een prestatie leveren: de camera kan een gefixeerd beeld van de schurk maken, de computer doet de rest … dat wil zeggen, stuur het beeld van de verdachte rechtstreeks in het politievoertuig. De patrouille die aankomt, zal precies zijn zoals de verdachte.

Anti-vervuil camera’s!

De beveiliging buiten is goed, maar dat is niet voldoende. Om klachten tegen de politie te voorkomen, heeft het gebied een politiebureau met anti-vervuilingscamera’s uitgerust. Ze worden op het hele politiebureau geïnstalleerd en worden 24 uur per dag gefilmd. Beelden zijn alleen toegankelijk op verzoek van het parket in geval van een klacht. Zich bewust van het nut van dergelijke camera’s, zal het gebied worden geïnstalleerd op politiebureaus die zich over het hele grondgebied bevinden.

Goedgekeurd door de officier van justitie

Al deze innovaties worden gunstig beoordeeld door de Brusselse officier van justitie. “Ze vergemakkelijken het werk van de politie en het is een goede zaak voor iedereen, hun werk is beter gericht en de informatie die ons bereikt is betrouwbaarder”, zegt Jean-Marc Meilleur, het parket van Brussel. Het lijdt geen twijfel dat deze innovaties in een Brusselse regio, die de misdaad op alle fronten wilden bestrijden, zo snel mogelijk in de vier hoeken van het land zullen worden gelanceerd.