+ 32 (0) 2 318 50 90

Congres gericht op nieuwe politietechnologieën met Telepolice Vision

Een internationaal Franstalig politieopleidingsnetwerk

Symposium “Politiegedrag en burger” op de Nationale Politieschool in Nicolet, Quebec

Een internationaal Franstalig trainingsnetwerk voor politietrainingen, Francopol, werd opgericht tijdens een conferentie die van 8 tot 10 september 2008 plaatsvond op de Nationale Politieschool in Nicolet. Het is na een concert tussen de veiligheid van Quebec, de Franse nationale politie en de Nationale Politieschool van Quebec dat het netwerk is geboren.

Dit netwerk is een adviserend en coöperatief orgaan met als missie het delen van beste praktijken te bevorderen, evenals onderzoek en reflectie op politieopleiding en -expertise. Het draagt ook bij aan de samenwerking en solidariteit tussen de verschillende instellingen en lidorganisaties.

Het Francopol-netwerk bestaat uit leden van de openbare politiediensten die opleidingen aanbieden, evenals onderzoeks- en onderwijskringen die banden hebben met de openbare veiligheid.

Tijdens deze eerste vergadering waren niet minder dan 200 vertegenwoordigers uit Canada, Frankrijk, België, Zwitserland, Luxemburg, het Prinsdom Monaco, Benin, Burkina Faso, Senegal, Roemenië, Haïti, Ivoorkust en Tsjaad waren aanwezig.
De dertien stichtende leden van het netwerk zijn: het Provinciaal Opleidingsinstituut van Henegouwen – Politie Academie Emilien Vaes (België), het Directoraat Opleiding van de Federale Politie (België), de Canadian Police College (Canada), de Nationale Politieschool van Quebec (Canada), de Royal Canadian Mounted Police (Canada), de Sûreté du Québec (Canada), de nationale gendarmerie (Frankrijk), de nationale politie (Frankrijk), de groothertogelijke politie van Luxemburg (Luxemburg) ), de openbare politie van Monaco (Monaco), de Savatan Police Academy (Zwitserland), het Zwitserse politie-instituut (Zwitserland) en de kantonale politie van Neuchâtel en Zwitserse politiescholen (Zwitserland).

Om zijn missie te vervullen, kan FRANCOPOL ook rekenen op de medewerking van de Internationale Organisatie voor La Francophonie (OIF). Zijn afgevaardigde voor vrede, democratie en mensenrechten, Hugo Sada, verwelkomde de verbintenis van de landen die lid werden van het nieuwe netwerk dat enkele weken voor het bedrijf werd gelanceerd, in Quebec, de twaalfde Top van Franse staatshoofden en regeringsleiders.

FRANCOPOL is daarom een ​​internationale vereniging die erkend is als een non-profitorganisatie. Niet afhankelijk van internationale overeenkomsten tussen staten, heeft FRANCOPOL een lichte en dynamische structuur en is eerder een vereniging van leden die dezelfde interesses delen.

Declaration of foundation

Hieronder is de plechtige verklaring van oprichting van FRANCOPOL ondertekend op 8 september door de stichtende leden:

Wij, de politiediensten en openbare politiescholen, Franstaligen, gedeeltelijk of volledig, verzamelden zich op 7 september 2008 in Quebec City, als onderdeel van het eerste congres van het internationale Franstalige politietrainingsnetwerk, FRANCOPOL genaamd.

Gebaseerd op de toezeggingen van de Verklaring van Parijs, aangenomen op 14 februari 2008 in het kader van de Conferentie van Franstalige Ministers van Justitie, de Verklaring van St. Boniface aangenomen op 14 mei 2006 als onderdeel van de Ministeriële Conferentie van La Francophonie over de preventie van conflicten en menselijke veiligheid, en de Verklaring van Bamako die op 3 november 2000 is aangenomen als onderdeel van het Symposium over de evaluatie van praktijken van democratie, rechten en vrijheden in de Franstalige wereld,

herbevestigen:

dat in een meer dan ooit onderling afhankelijke wereld, geconfronteerd met gemeenschappelijke gevaren en transnationale dreigingen, multilateralisme een bevoorrecht kader blijft voor internationale samenwerking;
dat onze wil om samen te strijden tegen verschillende vormen van criminaliteit, in overeenstemming met internationale mensenrechteninstrumenten, door de uitwisseling en valorisatie van de nuttige praktijken toe te staan, waarschijnlijk zal leiden tot normatieve evoluties.

Verklaar in deze geest:

dat dialoog en innovatie het zoeken naar oplossingen voor openbare veiligheidsvraagstukken bevorderen en dat een gemeenschappelijke taal en waarden samenwerking vergemakkelijken
dat, in het licht van een misdrijf dat geen grenzen meer heeft, de organisaties die ertegen strijden, moeten samenwerken om de uitdagingen van de openbare veiligheid het hoofd te bieden en bij te dragen aan de modernisering van de politiefunctie
dat politiële samenwerking en de overdracht van bevoegdheden bijdragen aan een Francophonie die meer toegewijd is aan de thema’s vrede, democratie en mensenrechten
dat politietraining essentieel is voor de integratie van beste praktijken en het helpen van de politie bij het aanpakken van opkomende criminaliteitstrends
dat, terwijl de politiegemeenschap ernaar streeft zijn capaciteit te vergroten om het publiek beter te kunnen dienen, de bundeling van deskundigheid grotere samenhang van acties bevordert.

In het bijzonder verbinden we ons tot:

een forum creëren voor uitwisseling en samenwerking tussen politie-afdelingen en politiescholen die de Franse taal delen en werken op het gebied van politieopleiding en aanverwante gebieden
deel de kennis van de actoren op het gebied van politietrainingen en stimuleer reflectie over de nieuwe uitdagingen en het bijwerken van trainingsbehoeften
bijdragen tot de ontwikkeling van onderzoek naar politietrainingen, met name door middel van studies en meer uitwisseling van informatie en expertise over aangelegenheden die de Franstalige politiegemeenschap betreffen
de ontwikkeling en integratie van innovaties bij de politieopleiding aanmoedigen door het delen en ontwikkelen van hulpmiddelen en educatieve en didactische materialen.

aan te kondigen:

De oprichting van een vereniging genaamd FRANCOPOL – International Francophone Police Training Network.

Onderscheidingsvermogen bij politieoptreden

De eerste internationale conferentie vond plaats onder het thema ‘onderscheidingsvermogen bij politieoptreden’ en had twee componenten: een over onderscheidingsvermogen / ethiek en de andere over de competentiegerichte aanpak. België onderscheidde zich door drie interventies, namelijk: Divisionaal Commissaris Eric Cobut (Directeur Interne Betrekkingen bij de Federale Politie) over kansen en uitdagingen versus onderscheidingsvermogen / ethiek, Commissaris Thierry Dierick (directeur van de Provinciale Academie) politie Emilien Vaes) over de kansen en uitdagingen versus competentiegerichte benadering en de leraar Nathalie Gaethofs (hoofd van de internationale samenwerking op het politiebureau provinciale Academy Emilien Vaes) tijdens de animatie van workshops gericht op mentor training en stage doelen.

Francopol wil een peil worden van uitmuntendheid in het delen en opduiken van nieuwe trends in politietrainingen. Dit netwerk is bedoeld om het vermogen van politiediensten om burgers beter te dienen, te vergroten. Training en professionele ontwikkeling zijn de beste manier om best practices te integreren. Deze ruilplaats maakt het mogelijk om de samenhang van acties in de openbare veiligheid te verbeteren en de modernisering van de politiefunctie te versnellen. Het netwerk organiseert en ondersteunt het houden van activiteiten zoals: congressen, seminars, fora van discussie, delen van grondstoffen, delen van onderzoeksprojecten, technische samenwerking en anderen.
Het is voor dit doel dat Francopol toegang biedt tot een website genaamd ‘Kruispunt van Informatie en Kennis’ (CIS) die prioriteit geeft aan toegang tot documentatie en informatie, een mediatheek en externe services en bronnen (beveiligde site toegankelijk voor leden).
Elke politiezone, dienst of richting van de federale politie kan zich als lid van het netwerk registreren wetende dat de officiële taal en taal van het werk Frans is.

actief bijdragen aan de ontwikkeling van politiepraktijken;

bevordering van uitwisselingen op het gebied van politieopleiding en -expertise (kennis van politie-trainingsactiviteiten en programma’s die door elke organisatie worden aangeboden);
toegang hebben tot een virtuele bibliotheek die gespecialiseerd is in politiezaken;
open staan ​​voor internationale kwesties met betrekking tot de openbare veiligheid;
ken de innovaties en technologieën van het politiedomein;
bespreek de uitdagingen en trends van de politiegemeenschap;
om te profiteren van een internationale invloed;
de expertise van politiepersoneel vergroten;
partnermogelijkheden grijpen;
integreren met de verschillende netwerken van La Francophonie;
onderhoud professionele links tussen experts.

Op de constituerende vergadering van 8 september 2008 werden de directeuren van het directiecomité gekozen: Emile Perez, voorzitter (directeur van SCTIP – Franse nationale politie); Claude Levac, secretaris-generaal (directeur Internationale Betrekkingen en Protocol -Sûreté du Québec); Pierre Menard, Vice President America (Senior Director of Learning – Royal Canadian Mounted Police); Thierry Dierick, Vice President Europa (directeur van de Provinciale Politie Academie Emilien Vaes – Provincie Henegouwen); Pierre Saint-Antoine, penningmeester (directeur van het Office of Institutional Affairs and Communications – Nationale Politieschool van Quebec).

Het Directoraat Federale Politieopleiding vertegenwoordigt de Belgische entiteiten in het Internationale Bureau, dat fungeert als een raad van bestuur. Alle verzoeken van Belgische organisaties zullen daarom convergeren met dit directoraat.

Een financiële bijdrage, betaald in de vorm van een jaarabonnement, moet lid zijn van Francopol en toegang hebben tot de aangeboden diensten. De inkomsten uit deze bijdragen worden gebruikt om de werkingskosten en -kosten die samenhangen met de projectuitvoering gedeeltelijk te dekken. Een van de eerste taken die aan het directiecomité worden toevertrouwd, is de vaststelling van deze financiële bijdrage.

Verschillende activiteiten zijn al in ontwikkeling. In 2009 worden regionale conferenties gehouden in Canada en België. Vervolgens zou in 2010 in Frankrijk een nieuw internationaal congres moeten worden georganiseerd.

Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen
Vanessa Gay-Para – DGS / EHR / Internationale training
Tel 02/642 69 01 || e-mail fmn.inter@police.ac.be
of om de site http://www.francopol.org te raadplegen.

Symposium “Politiegedrag en burger” op de Nationale Politieschool in Nicolet, Quebec

Op 6 en 7 juni 2011 organiseerde Francopol in Parijs zijn tweede internationale congres onder het thema “nieuwe bedreigingen, nieuwe technologieën, nieuwe training”.

De debatten en interventies van dit evenement waren gericht op het beter managen van de nieuwe vormen van bedreigingen die onze samenlevingen treffen, en de antwoorden die we kunnen bieden op het gebied van samenwerking en politietraining. Wederom was de Internationale Organisatie van de Francophonie een essentiële partner van dit congres dat ongeveer 130 deelnemers uit ongeveer dertig verschillende landen mocht verwelkomen. Onder deze, meer dan twintig landen uit het zuiden, zoals Benin, Burkina Faso, Kameroen, Kaapverdië, de Verenigde Arabische Emiraten, of Gabon, Haïti, Mali, enz.

Op de ochtend van 6 juni spraken veel landen, via vertegenwoordigers van hun ministerie of de politieorganisatie, over de bedreigingen die hen aangaan, zoals namaakgeneesmiddelen, illegale immigratie, drugs of ontvoering. De landen hebben unaniem hun voldoening uitgesproken over het gekozen thema voor dit tweede internationale congres van Francopol.

De spreker – kwaliteit – Alain Bauer (voorzitter van de Nationale Raad voor de aanpak van achterstalligheid en strafrechtelijke reacties, professor aan de universiteit, criminoloog – Frankrijk) opende het debat door nieuwe bedreigingen aan te pakken. Hij waarschuwde voor het gevaar van wat hij ‘strategische blindheid’ noemt. De realiteit is wat het is en niet wat we willen dat het is. Strategische beslissingen moeten op deze realiteit zijn gebaseerd. In dit eerste deel zijn ook andere onderwerpen besproken, zoals cybercriminaliteit, milieuschade en volksgezondheid, conflict- en crisisbeheer (vredeshandhavingsoperaties), …

Het tweede deel van het congres ging over nieuwe technologieën. In deze context werd een presentatie gegeven over de Carrefour of Information and Knowledge (CFIS) van Francopol. België was inderdaad vertegenwoordigd rond dit thema dankzij enerzijds de tussenkomst van Thierry Dierick, directeur van de Provinciale Academie van Politie Emilien Vaes, over de technische comités en aan de andere kant, David Yansenne, hoofd van de politiezone van Brussel-Noord, die ons kennis liet maken met de nieuwe technologieën die beschikbaar waren voor de politie binnen zijn zone. De presentatie van de laatste bleek erg visueel en interactief, dankzij het gebruik van verschillende videosequenties. De strijd tegen de onveiligheid is permanent. Het zorgt voor betere controle door nieuwe technologieën. Er zijn verschillende apparaten opgezet, zoals het nieuwe systeem van slimme camera’s op de openbare weg, objectieve camera’s op de politiebureaus, het ’tele-politie’-systeem voor kleine winkeliers, voertuigen uitgerust met camera’s waarmee automatisch kan worden gelezen registratie, …

Ten slotte was het laatste deel van dit congres gewijd aan nieuwe formaties. Onder de sprekers praten over ethiek, discipline en deontologie of de politie en sociale wetenschappen, onze collega Frédéric Salm, een deel van de directie van de strijd tegen Crime against People, plaatsvervangend projectmanager COPPRA gaf een presentatie over het voorkomen en identificeren van tekenen van radicalisering in gemeenschappen.

“n 2011 is deze actie van uitwisseling en delen onder het teken van de opening van het partnerschap geplaatst. In feite, na consolidatie gedurende meer dan drie jaar, de basis van ons netwerk Francopol, is de tijd gekomen om te openen sterker nog dan zijn oprichters, heeft dit congres ons toegelaten om de nieuwe contouren van onze vereniging te tekenen, verrijkt door de komst van nieuwe leden, wat het ook mogelijk heeft gemaakt om iedereen efficiënter te maken voor een betere service  – Emile Pérez, president van Francopol.

Internationale bureauvergadering

Een vergadering van het Francopol International Office vond plaats op 5 juni 2011 in Parijs, op het regeringskantoor van Québec.

Ter herinnering, de statuten bepalen dat Francopol drie besluitvormende organen heeft, namelijk de Algemene Vergadering, het Internationale Bureau en het Directiecomité, alsmede een adviesorgaan, de Conseil des Sages. Voor de Federale Politie neemt het Directoraat Vorming deel aan de vergaderingen van het Internationale Bureau en de Algemene Commissaris f.f. in de Raad van Wijzen.
Het Internationale Bureau vertegenwoordigt de leden en heeft het mandaat om Francopol te beheren, om de jaarlijkse begroting, het actieplan en elk ander strategisch oriëntatiedocument goed te keuren. Het bestaat uit vijftien bestuurders gekozen door de Algemene Vergadering en een associatieve vice-president met een adviserende rol benoemd door het Directiecomité.

Tijdens de vergadering van het Internationaal Bureau van 5 juni werden verschillende punten besproken, waaronder de stand van zaken met betrekking tot keuzevakken, de stand van zaken betreffende technische comités en leden, een presentatie over het jaarverslag. management en de financiële overzichten, evenals reflectie en discussies over het actieplan 2011-2012.

Vier hoofdoriëntaties kwamen naar voren tijdens de presentatie van het jaarverslag 2010 van het management:

  • netwerkconsolidering
  • oefen ontwikkeling
  • informatie en communicatie
  • en technologische ontwikkeling.

FRANCOPOL Technisch Comité voor Cybercriminaliteit

Op 24 juni vond het eerste Belgische technische comité van Francopol plaats over het thema ‘cybercriminaliteit’. Bij deze gelegenheid verwelkomde het Directoraat Opleiding van de Federale Politie de deelnemers in Brussel.

Een technisch comité bestaat uit een klein aantal internationale experts die werken rond een thema dat van belang is. Zulke comités stellen experts in staat om informatie uit te wisselen om veiligheidskwesties over strategische thema’s voor hun respectieve organisaties op te lossen. In 2010 is Francopol van plan om de oprichting van verschillende technische comités te ondersteunen, waaronder de op vaardigheden gebaseerde aanpak, internationale vredesoperaties, politiestudies en -onderzoek en het gebruik van geweld.

In het Belgische technische comité voor “cybercriminaliteit” konden de deskundigen hun expertise op het betreffende gebied uitwisselen. Zeven landen waren vertegenwoordigd: Canada (Quebec), Zwitserland, Frankrijk, België, Burkina Faso, Ivoorkust en Roemenië. Na een presentatie op het Francopol-netwerk was de werkdag vooral gebaseerd op communicatie- en sharing-tools. Dit eerste contact tussen deskundigen werd geleid door Frédérick Gaudreau, hoofd van de Intervention Division, de afdeling Technological Surveillance, Advisory and Investigative Support Directorate van de Sûreté du Québec.

Dit is niet de eerste keer dat het thema ‘cybercriminaliteit’ wordt gehonoreerd. In april 2010 organiseerden de Sûreté du Québec en École Polytechnique de Montréal een conferentie in Francopol getiteld “Cybercriminelen op het Franstalige web”. Het symposium bracht ongeveer 325 deelnemers samen, waaronder advocaten, politie, academici en zakenmensen.

Als onderdeel van Francopol en in samenwerking met het Centrum voor de Studie van Politie zal er in België minstens een studiedag over het gebruik van geweld worden georganiseerd vanaf oktober 2010.

Studiedag: ” Gebruik van geweld: een monopolie om te beheersen “

Op 14 oktober 2010 organiseerde het Centrum voor Politiestudies, in samenwerking met Francopol, een studiedag rond het thema: “Gebruik van geweld: een monopolie om te worden beheerst”. Deze dag werd gehouden op de Politieacademie van Emilien Vaes en werd geanimeerd door zijn directeur: CP Thierry Dierick.

Verschillende Belgische politieagenten (zowel federaal als lokaal) of Comité P zijn elkaar gevolgd. Onder hen presenteerde de CDP Alfred Mahaux, opleidingsdirecteur, een presentatie over “de constructie van nuttige vaardigheden”. Tijdens zijn presentatie lichtte hij de werkfilosofie van het management toe, met de nadruk op de pedagogische aanpak en de legitimering van de training. Vervolgens gaf hij een gedetailleerd overzicht van het proces van het ontwikkelen van een training: van behoefteanalyse op drie niveaus (institutioneel, organisatorisch, individueel) tot evaluatie, via het “ontwerp” van training en de implementatie ervan. geïmplementeerd. Dit hele proces maakt deel uit van een permanente cyclus (Plan-Do-Check-Act).

Een internationale dimensie zette ook de toon voor deze studiedag door de tussenkomst van Richard Guillemin, hoofd van de technieken en tactieken van interventie van de Police Academy of Savatan (Zwitserland) en Bruno Poulin, consultant gebruik van de kracht van de Nationale Politieschool van Quebec, via de videoconferentie.

De studiedag: “Gebruik van geweld: een monopolie om te beheersen” maakte het mogelijk een evaluatie te maken van de mechanismen die in dit opzicht werden geïmplementeerd, waarbij met name werd geprofiteerd van praktijken die in andere politieorganisaties werden toegepast.3. .