+ 32 (0) 2 318 50 90

Sociale hulpverlening voor litiparties

Sociale bijstand

De essentiële rol die aan de sociale voorzieningen voor rechtzoekenden wordt toevertrouwd, is om slachtoffers en hun gezinnen het recht op sociale bijstand te garanderen. Deze diensten bieden psychologische bijstand aan het slachtoffer en begeleiden hem in zijn relaties met politie, justitie en verzekeringsmaatschappijen. Klik op “Families en senioren helpen”.

Slachtofferhulp

De afgelopen twintig jaar werden slachtofferhulpdiensten opgezet in het Franstalige deel van het land. We onderscheiden meestal :

  • de “generalistische” diensten voor slachtofferhulp, die voor het eerst werden goedgekeurd door de Franse Gemeenschap als onderdeel van de sociale bijstand aan procederende partijen alvorens onder toezicht van de Gewesten te gaan;
  • slachtofferhulpdiensten, “categorisch”.

Slachtoffers.

Slachtofferhulpdiensten (S.A.V.) zijn particuliere diensten die door de gemeenschappen en gewesten worden erkend en gesubsidieerd. Ze zijn bedoeld voor alle slachtoffers van misdrijven of delicten, waaraan zij specifieke professionele hulp bieden. Aan het begin van 2002 waren er 14 actieve diensten voor slachtofferhulp in de Franse Gemeenschap. Twaalf van hen zijn goedgekeurd op basis van het Waals decreet betreffende de sociale bijstand aan procederende partijen. Twee anderen, gevestigd in het Brussels Gewest, zijn onlangs onder toezicht geplaatst van de Franstalige Gemeenschapscommissie (CoCoF).