+ 32 (0) 2 318 50 90

690 euro belastingverlaging voor uitgaven voor de bescherming van woningen…

Introductie

Elke belastingbetaler, verhuurder of huurder, die bepaalde kosten maakt voor een betere beveiliging van zijn woning, kan profiteren van een belastingvermindering. Om de kwaliteit van de installatie te garanderen, moeten de diensten verplicht worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer.

FAQ

Wie kan profiteren van deze belastingvermindering?

De eigenaar, eigenaar, erfpachter, oppervlakkig, vruchtgebruiker of huurder.

Hoeveel kost deze maatregel?

Dit is een belastingverlaging. U kunt in uw belastingaangifte 50% van de uitgaven invoeren met een plafond. Het maximale bedrag geïndexeerd voor het belastingjaar 2010 – 2009 inkomen – is € 690.

Hoe gaat de belastingvermindering?

De investeringen die u in 2009 doet en die u in 2009 betaalt, zijn aftrekbaar voor het belastingjaar 2010. Beleggingen gedaan in 2009, maar alleen betaald in 2010, zijn aftrekbaar voor het jaar. 2011 belasting.

Beleggingen komen in het spel?

inbraak

 • Specifieke inbraakwerende beglazing met een gelamineerde zijde
 • Beveiliging en andere veiligheidssloten voor deuren, ramen, luiken, garagedeuren, koepels, dakkapellen, gootstenen en poorten
 • Gepantserde deuren
 • Kosten inherent aan verbinding met een centraal (abonnement)
 • Camera’s uitgerust met een opnamesysteem (Vision-systeem)

brand

 • Water- of poederbrandblusser
 • Automatische brandblusser in met olie gestookte ketelruimen;
 • Brandwerende deuren “een half uur”.

Wat zijn de verplichtingen van de belastingbetaler?

De belastingplichtige moet de volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën :

 • de facturen met betrekking tot de aankopen en de diensten die ten grondslag liggen aan de uitgaven.
 • bewijs van betaling van de bedragen vermeld op deze facturen.
 • het attest over de kwaliteit van de installatie (hiervoor moeten diensten verplicht worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer).

Is deze maatregel cumulatief met andere maatregelen?

Deze bepaling kan niet worden gecombineerd met de belastingverminderingen of belastingverminderingen met betrekking tot :

 • uitgaven die worden beschouwd als werkelijke zakelijke uitgaven.
 • kosten gemaakt in verband met enige investering, onder meer materiële activa die de neiging hebben de bedrijfslocatie te beveiligen.
 • uitgaven gedaan om energie te besparen.
 • renovatie-uitgaven voor woningen gelegen in een positief actiegebied in grote steden.
 • renovatiekosten voor huurwoningen tegen een bescheiden huurprijs (sociale woningbouw).

Meer info

Voor meer informatie over inbraakpreventie: neem contact op met uw lokale politie technopreventie adviseur
Voor meer informatie over de personenbelasting:
Federale overheidsdienst Financiën
Contactcentrum: 0257 257 57

Koninklijk besluit

De lijst met mogelijke investeringen in beveiliging en de bijbehorende kwaliteitsvoorwaarden zijn uiteengezet in het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot wijziging van de AR / CIR 92 met betrekking tot belastingvermindering voor uitgaven om een ​​woning tegen diefstal of brand (Moniteur Belge, 02.03.07).