+ 32 (0) 2 318 50 90

2006: het tijdschrift over de toekomst van de Wallonen en de Brusselse bevolking

De vriendelijke gemeente die de veiligheid van elke burger garandeert

Met het oog hierop weigert het FDF een fusie tussen de zes bestaande Brusselse meergemeentelijke politiezones om de lokale politie te beschermen en is van plan om elke privatiseringsdrift op elk niveau van de politiediensten te bestrijden.

De burgemeester moet in zijn gemeente de autoriteit blijven die verantwoordelijk is voor de veiligheid op zijn grondgebied en blijft de garant van een correcte en doeltreffende organisatie van de politiediensten.

Voorstellen

90. Intensiveer de aanwezigheid van zichtbare politie op straat.

91. Verbetering van de functie van buurtfunctionaris, een symbool van nabijheidstoezicht, zowel op monetair niveau als op het niveau van verantwoordelijkheden die moeten worden uitgeoefend.

92. Gebruik bemiddelingsdiensten om het werk van community policing aan te vullen.

93. Zorg ervoor dat de interventietijden worden verkort.

94. Stimuleer de inzet van jonge stewards die belast zijn met preventieve actie in moeilijk geachte buurten.

95. Het systeem van tele-politie te generaliseren voor zowel de vakmensen als de andere beroepen met risico, zoals de artsen of de apothekers.

96. Ontwikkel technopreventie.

97. Een uniforme regeling opstellen op het niveau van de Brusselse gemeenten in termen van administratieve boetes; om de bevolking te sensibiliseren.

Defi.eu